top of page
instructions.jpg

ترجمه سایر مدارک

اگر علاوه بر اسناد نامبرده بر روی حسابگر، مایل به برآورد هزینه مدارک دیگری نیز هستید، می بایست سایر مدارک را از طریق فرم دیگر درخواست برآورد هزینه برای ما ارسال کنید.

اگر هیچ کدام از مدارک شما بر روی حسابگر موجود نیستند یا مایلید که ما تمام مدارک را برای شما بررسی کنیم، لطفاً از فرم برآورد رایگان پارس لینگوآ برای تمام مدارک و زبان ها استفاده کنید. در آنجا می توانید نسخه الکترونیکی تمام مدارک خود (پی دی اف یا عکس) را الصاق و تمام خدمات لازم را انتخاب و برای ما ارسال کنید. برآورد کامل هزینه به همراه جزئیات و اطلاعات مربوطه ظرف کوتاهترین زمان ممکن به آدرس شما ارسال خواهد شد.

bottom of page