top of page
Certified translation copy.png

​​آیا ارائه اصل مدارک برای ترجمه رسمی الزامیست؟

آیا ارائه اصل مدارک برای ترجمه رسمی الزامیست؟

خدمات ترجمه پارس لینگوآ در تمامی امور خود ملزم و متعهد به رعایت قوانین جاری جمهوری فدرال آلمان است. این قانون به مترجم رسمی این اجازه را می دهد که ترجمه رسمی را نه لزوماً بر مبنای اصل مدرک مبدأ، بلکه بر مبنای کپی، نسخه الکترونیکی پی دی اف یا حتی عکس نیز تهیه و تأیید نماید. در واقع یک مترجم رسمی با مهر و امضای خود نه اصالت مدرک را، بلکه کامل و صحیح بودن ترجمه را تأیید و گواهی می کند(بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی). در این خصوص او حتی اجازه دارد محتوای ترجمه یک مترجم دیگر را نیز در صورت کامل و صحیح بودن گواهی و تأیید کند، به عنوان مثال برخی ترجمه های رسمی صورت گرفته در ایران که در آلمان نیاز به تأیید مجدد دارند.

​البته مترجم رسمی قانوناً این حق و اختیار را دارد که در صورت صلاحدید، درخواست مشاهده اصل مدرک را نماید.

​با این وجود لازم به ذکر است که اصل، فتوکپی یا در قالب نسخه الکترونیکی بودن مدرک ارائه شده جهت ترجمه رسمی لزوماً بر روی متن گواهی ترجمه قید خواهد شد. تعداد بی شماری از ادارات و مراجع در آلمان ترجمه های رسمی بدون مشاهده اصل مدرک توسط مترجم را می پذیرند. اما در مورد برخی از ادارات یا اسناد و امور این موضوع (هنوز) صدق نمی کند، مثلا بعضی از ادارات سنجش آموزش در ایالت بایرن به صراحت بر روی لیست مدارک نیاز عبارت "ترجمه رسمی بر مبنای اصل مدارک" را ذکر می کنند. به طور کلی توصیه می شود که در امور سجلی (همچنین ازدواج و طلاق)، حقوقی و دیگر امور مهم اداری، توجه کنید و در صورت نیاز اصل مدرک را به مترجم ارائه دهید.

در پارس لینگوآ، سوای برخی موارد خاص که می بایست اصل مدرک حتما ارائه شود، انتخاب شیوه ارسال مدارک (فایل الکترونیکی پی دی اف / پست سفارشی / تحویل حضوری) در اکثر موارد بر عهده مشتری است.

bottom of page