top of page
Certified translation copy.png

فرمت های فایل برای درخواست پیشنهاد قیمت و ترجمه کتبی

راهنمایی های مربوط به ارائه بهینه فایل

فایل های الکترونیکی زیر جهت ترجمه پذیرفته می شوند:

  • در مرحله برآورد هزینه، عکس ساده (ولی کامل) کفایت می کند. البته فایل های پی دی اف به مرابت بهتر هستند.

  • در مرحله ترجمه:

ترجیحاً فایل های پی دی اف تمام مدارک و صفحات را با دستگاه اسکنر ایجاد کنید،

یا فایل های پی دی اف با کیفیت با تلفن همراه تهیه کنید،

یا در صورتی که هیچ یک از شرایط بالا را ندارید، فایل های تصویری کامل و باکیفیت ارسال کنید.

راهنمایی: برای راحتی و اطمینان بیشتر، می توانید از اپلیکیشن های رایگان اسکنر در تلفن همراه استفاده کنید. کلیدواژه PDF Scanner را در گوگل جستجو کنید و گزینه های مختلفی برای استفاده می یابید.

bottom of page