top of page
Certified translation copy.png

ارسال پستی

مدارک و ترجمه ها

ما در پایان کار ترجمه ها را برای شما پست می کنیم. مدارک اصل و اسناد مهم نزد ما فقط با پست سفارشی قابل پیگرد بازگردانده می شوند. انواع ارسال پستی به سراسر آلمان برای تمام سفارشات آنلاین از روی وبسایت ما رایگان است.

در صورتی که اصل مدارک یا اسناد مهم را به صورت پستی برای ما ارسال می کنید، حتما فقط از پست *Einschreiben-Einwurf* استفاده کنید. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیتی بر عهده فرستنده می باشد.

این نوع پست در تمام دفاتر پست آلمان و همچنین بسیاری اصناف طرف قرارداد پست، مانند کیوسک ها یا پمپ بنزین ها که آرم Deutsche Post دارند، ارائه می شود.


آدرس پستی جهت ارسال مدارک:

Pars Lingua Translation Service

Duissernstr. 93

47058 Duisburg

bottom of page