top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

اسناد تحصیلی

دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی و متخصص و مورد تأیید دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان است که ارائه دهنده خدمات ترجمه مدارک افغانستانی به زبان آلمانی هستیم. شما می‌توانید با پیوستن فایل پی دی اف مدارک خود در فرم زیر، فرآیند ترجمه را با دریافت پیشنهاد قیمت، آنلاین آغاز کنید.

دارالترجمه پارس لینگوآ نخستین دارالترجمه رسمی برای زبان فارسی و دری در آلمان است که امکان دسترسی کاملاً آنلاین در تمامی مراحل فرآیند ترجمه رسمی را برای مشتریان فراهم کرده است. ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

در دارالترجمه پارس لینگوآ، به دقت به جزئیات و ویژگی‌های متن اصلی توجه می‌کنیم. ترجمه رسمی باید به صورت کامل باشد و تنها بخشی از سند قابل قبول نیست. ما با استفاده از تجربه و مهارت خود در حوزه ترجمه، ترجمه رسمی مدارک افغانستانی به زبان آلمانی را با کیفیت بالا و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهیم.

دفتر ترجمه رسمی پارس لینگوآ هزینه ترجمه مدارک رسمی افغانستانی به زبان آلمانی را با توجه به نوع و تعداد مدارک تعیین می‌کند. ما برای رفاه حال شما، ترجمه رسمی مدارک را با قیمت مناسب و به صورت آنلاین ارائه می‌دهیم.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page