top of page

Big Title

undefined&undefined
undefined&undefined

شهادتنامه

دارالترجمه پارس لینگوآ، خدمات ترجمه رسمی و تخصصی برای ترجمه اسناد افغانستانی به زبان آلمانی را ارائه می‌دهد. اگر به ترجمه رسمی شهادتنامه خود به زبان آلمانی نیاز دارید، با ما تماس بگیرید. ما در دارالترجمه پارس لینگوآ به دقت به جزئیات و ویژگی‌های متن اصلی توجه می‌کنیم. ترجمه رسمی باید به صورت کامل و با کیفیت باشد و تنها بخشی از سند قابل قبول نیست.

دارالترجمه پارس لینگوآ دارای مترجمین رسمی و متخصص است که توسط دادگاه‌های عالی جمهوری فدرال آلمان تأیید شده‌اند. ترجمه‌های رسمی و تأیید شده توسط پارس لینگوآ، نزد تمامی ارگان‌ها و ادارات معتبر و قابل قبول هستند.

با استفاده از حسابگر آنلاین پیشرفته ما، می‌توانید فرآیند ترجمه رسمی را آنلاین آغاز کنید. فایل PDF شهادتنامه خود را بر روی فرم زیر پیوست کنید و ما برای بفرستید، ما قیمت و هزینه ترجمه را برای شما برآورد خواهیم کرد.

از دارالترجمه پارس لینگوآ به عنوان متخصصان ترجمه رسمی برای مدارک افغانستانی در آلمان اطمینان داشته باشید.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

آیا ترجمه رسمی بخشی از سند مجازاست؟

به طور کلی ترجمه رسمی تنها بخشی از سند مجاز نیست.
در ترجمه رسمی می بایست محتوای متن مبدأ به طور کامل و صحیح انتقال داده شود و مترجم رسمی نیز با مهر و امضای خود کامل و صحیح بودن ترجمه را تایید و گواهی می کند (بخش 2 بند 3 ماده 142 آیین دادرسی مدنی).
بویژه در مورد اسناد سجلی (مدارک هویتی مانند شناسنامه و همچنین اسناد ازدواج و طلاق)، مدارک حقوقی و بسیاری مدارک و اسناد رسمی دیگر ترجمه رسمی تنها بخشی ازسند تقریباً غیرمقدور است.
در صورت غیرممکن بودن ارائه کل سند مترجم موظف است ناکامل بودن مدرک مبدأ را به صراحت بر روی متن گواهی ترجمه رسمی ذکر کند.

۱. برآورد هزینه و زمان

۲. تأیید و ثبت سفارش

۳. ​ انجام ترجمه

​۴. تحویل ترجمه

RequetFormGerSub
bottom of page